Pråmar nyproduktion/ Barges new production

Flat Top Pråm/'Flat Top Barges 18 x 7 x 1,52 meter

flattop-bild-5-sjosattning-38350.jpg

Nybyggd Pråm med av Svenska Sjöfartsverket godkänd konstruktion för klassning,detaljer baseras på De Norska Veritas regelverk för skrovstyrka Leve...

Flexipråmar / FlexiBarges 18 x 7 x 1,5 meter

069-110203.JPG

Nybyggd Pråm med av Svenska Sjöfartsverket godkänd konstruktion för klassning,detaljer baseras på De Norska Veritas regelverk för skrovstyrka pråm...

MT Flexi Barge 9 meter

mt-9-flexi-barge-nb-4--nr-1-84310.jpg

MT Flexi Barge 9m är en nyutvecklad stålpråm framtagen för att ge en bra arbetsplattform till sjöss som också enkelt kan transporteras på väg. MT...

MT 9 Flexi Barge

mt-9-nb-007-sjosatt-014-110739.jpg

MT Flexi Barge 9m är en nyutvecklad stålpråm framtagen för att ge en bra arbetsplattform till sjöss som också enkelt kan transporteras på väg. MT...