Pråmar /Barges Begagnat

Mudderpråm

mudderverk-mudderpram-pilot-001-111411.jpg

Mudderpråm Kapacitet ca,100kbm, Längd 20 meter Bredd 6,70 meter Pråmen är utrustad med luckor i botten Öppning av luckorna sker med kätting som är...