Övrig utrustning/Equipment

Hydraul utrustning manövrering stödben på pråm

hydraul-pa-stodben-ver-2-135572.jpg

Hydraul utrustning manövrering stödben på pråm. Den kan köras med alternativ hydraulutrustning, löst hydraulaggregat eller från uttag på någon mas...