Flat Top Pråm/'Flat Top Barges 18 x 7 x 1,52 meter

Klicka på bilden för att förstora

Nybyggd Pråm med av Svenska Sjöfartsverket godkänd konstruktion för klassning,detaljer baseras på De Norska Veritas regelverk för skrovstyrka
Leveranstid 3-4 månader efter beställning
18x 7,0 x 1,52

Huvuddimension : Längd största (längd ö.a) 18m
Bredd ,mallad 6,98 m
Bredd i vattenlinjen 7
Bredd största 7
Djup,mallat 1,52
Djupgående lätt (i färskvatten 0,40 m
Djupgående,max i saltvatten (p=1,025) 1,02 m
Klassning:
Pontonen besiktigas för S E klass i Transportstyrelsen(Svenska Sjöfartsverket).Konstruktionen är baserad på Det Norkse Veritas regler för stålfartyg med mindre längd än 90 m.Pontonen byggs av klassat stålmaterial grade A eller likvärdigt.
Fartområde:
E-B område,vilket innebär max 20 nm från oskyddad kust eller max 20 nm från D-linjen där kusten har skärgård.
Lastkapacitet :
Fribord 50 cm ( i saltvatten) djupgående 1,02 m ca 80 ton
Fribord 47 cm( i färskvatten) djupgående 1,05 m ca 80 ton
Lastkapaciteten är beroende av fribordet och stabiliteten, se vidare av Sjöfartsverket godkänd stabilitetsbok med information om max krängningsvinkel för viss mängd last och lastyngdpunkt över däck.
För en däcklast om 80 ton får lastens tyngdpunkt vara högst 1,1 m över däcket
Däckstyrka : Däcket klarar generellt en jämt utbredd last av 5 ton/m2 och ett axeltryck om 10 ton (dubbla pneumatiska hjul)
Tilläggsutrustning :
Stävramp,
Push-stöds arrangemang,
Stödben med recess och förstärkningar,
Extra surrningsbeslag utöver specificerad standard, Signalutrustning (lanternor)och säkerhetsutrustning,
Förtöjnings-bogserings och ankarutrustning
Pick-up lina (lös utrustning),
Skyddsräcke (löstagbara barriärstöttor och mantåg ),
Demoterbara luftrör,
2 st per tank förmontering till pejlpluggsförskruvningar,
Kabelrör under däck med tillhörande utrustning