Flat Top Pråm/'Flat Top Barges 18 x 7 x 1,52 meter

Klicka på bilden för att förstora

Nybyggd Pråm med av Svenska Sjöfartsverket godkänd konstruktion för klassning,detaljer baseras på De Norska Veritas regelverk för skrovstyrka
8 x 3,5 x 1,5 m
Huvuddimension : Längd största (längd ö.a) 18m
Bredd ,mallad 6,98 m
Bredd i vattenlinjen 7
Bredd största 7
Djup,mallat 1,52
Djupgående lätt (i färskvatten 0,40 m
Djupgående,max i saltvatten (p=1,025) 1,02 m
Klassning:
Pontonen besiktigas för S E klass i Transportstyrelsen(Svenska Sjöfartsverket).Konstruktionen är baserad på Det Norkse Veritas regler för stålfartyg med mindre längd än 90 m.Pontonen byggs av klassat stålmaterial grade A eller likvärdigt.
Fartområde:
Fartområde B med full last

Lastkapacitet :
Fribord 50 cm ( i saltvatten) djupgående 1,02 m ca 80 ton
Fribord 47 cm( i färskvatten) djupgående 1,05 m ca 80 ton
Lastkapaciteten är beroende av fribordet och stabiliteten, se vidare av Sjöfartsverket godkänd stabilitetsbok med information om max krängningsvinkel för viss mängd last och lastyngdpunkt över däck.
För en däcklast om 80 ton får lastens tyngdpunkt vara högst 1,1 m över däcket
Däckstyrka : Däcket klarar generellt en jämt utbredd last av 5 ton/m2 och ett axeltryck om 10 ton (dubbla pneumatiska hjul)
Tilläggsutrustning :
Stävramp,
Push-stöds arrangemang,
Stödben med recess och förstärkningar,
Extra surrningsbeslag utöver specificerad standard, Signalutrustning (lanternor)och säkerhetsutrustning,
Förtöjnings-bogserings och ankarutrustning
Pick-up lina (lös utrustning),
Demonterbara luftrör,
2 st per tank förmontering till pejlpluggsförskruvningar,
Kabelrör under däck med tillhörande utrustning