Hydraul utrustning manövrering stödben på pråm

Klicka på bilden för att förstora

Hydraul utrustning manövrering stödben på pråm.

Den kan köras med alternativ hydraulutrustning, löst hydraulaggregat eller från uttag på
någon maskin, max 180 bar 20 ? 40 liter/min.
Utrustningen har egen hydraulventil för manövrering, därför erfordras endast tryck och returledning till utrustningen.
Handhavande: låspinnen i stödbenet vrids till lodrätt läge, därefter placeras kärran/utrustningen på plats, observera att bottenhakarna har fullt ingrepp.
Överfallet till stödbenet låses på baksidan, exenterlåsning.(3)
Manövrering ner: kör kolven till närmaste hål i bommen, fäll in låssprint (1) till den har fullt
ingrep, kör kolven tills låspinnen i benet är helt lös, och demontera den.
Ansätt bromsen (2) och låsa sprinten (1), lossa bromsen till benet börjar falla mot botten.
Upptagning: kör kolven växelvis upp och ner, lås och lossa broms (2) och låssprint (1) beroende på kolven position.