MT Flexi Barge 9 meter nu även med stödben

Klicka på bilden för att förstora

MT Flexi Barge 9m är en nyutvecklad stålpråm framtagen för att ge en bra arbetsplattform till sjöss som också enkelt kan transporteras på väg.

MT Flexi Barge 9m är hoppfällbar och består av tre separata enheter, en huvudponton
(9,00 x 3,10 x 0,75 m) och två sidopontoner (9,00 x 0,75 x 0,75 m).
Sidopontonerna är kopplade till huvudpontonen med gångjärn och låsanordningar.

MT Flexi Barge 9m:
Monteras på en lastväxlarram för att ytterligare förenkla
landtransporter, sjösättning och upptagning
Förses med en enkel kran för att få sidopontonerna på plats med handkraft
Bogseras eller förses med en utombordare
Förses med ytterligare låsanordningar i sidopontonerna
för att underlätta en sammankoppling med en andra MT Flexi Barge 9m.
Vid vägtransport får man ett lastutrymme mellan pontonerna som är 1,60 x 9 m för t ex grävmaskin, pålhammare
och annat material som även hänger med vid sjösättning.

På MT Flexi Barge 9m är all däcksutrustning samt fästet
för utombordaren demonterbara. Alla däcksfundament,
med undantag av gångjärnen, är flush med däck.

MT Flexi Barge 9m är byggd i fartygsstål till god skeppsbyggnadsstandard och
uppfyller Transportstyrelsens regler för fartområde D. Skrovstyrkan uppfyller DNV:s regler. Konstruktionen är mönsterskyddad och patentsökt.

Dimensioner
Längd: 9,00 m
Bredd: 4,60 m
Transportbredd väg: 3,10 m Får transporteras utan följebil
Djup: 0,75 m
Lastförmåga: ca. 12 ton

Följande utrustning ingår:
Lyftbeslag och surrningsbeslag, 12 st.
Kopplingsanordningar mellan pontonerna.
Manluckor 3 st med centralvred.
Räckverk enligt Transportstyrelsens föreskrifter.
Motorfäste för utombordare.
Signalmast enl. Transportstyrelsens föreskrifter samt hållare for lanternor.
Pråmen är målad invändigt och utvändigt.
Hydraul utrustning manövrering stödben på pråm ,se övrig utrustning
Tilläggsutrustning:
Handkran för att hantera sidopontonerna.
Ramper i aluminium eller stål.
Ankarutrustning enl. Transportstyrelsens föreskrifter.
Hydraul utrustning manövrering stödben på pråm se övrig utrustning