NB 16-1201506171434526083P6EMQx77mt12-6-flex-2201506171434526054jLIGhthtmt18-flexmt9Mt 16 tillverkningmt9-6-flexmt12-6-flex201507301438235539Wx4pwrDF

Pråm under utrustning

Fkexi Barge MT18 delbar ,Klassade pråmar i fartområde B lastar 80 ton

Flexi Barge MT 12-6 ,Ett paket pråm på väg 72 KVM.

Flattop 18x7 m lastar 80 ton fartområde B

Flexi Barge MT 18 delbar lastar 80 ton i fartområde B

Flexi Barge MT 9 med stödben lastar 12 ton fartområde D

Pråm under produktion, alla våra Pråmar byggs inomhus, Blästring sker i Blästerhall, Målning sker i värmehall.

Flexi Barge MT9-6 lastar 17 ton i fartområde D

Flexi Barge MT 12-6 lastar 25 ton i fartområde D

Flexi Barge MT 9 klar för transport